**ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์บางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกครับ**
เกี่ยวกับเรา
   

 
สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เว็บไซต์ : www.tourismcrma.com 
อีเมล์ : crmatourism2542@gmail.com 
เฟ๊ซบุ๊ค : www.facebook.com/crmatourism   
แฟนเพจ: www.facebook.com/tourismcrma
อินสตาแกรม : Tourismcrma
ไลน์ : Tourismcrma
โทร :  037-393-185 สำนักงาน (ในเวลาราชการ 08.00-16.00) 
มือถือ 089-7991429  แฟกซ์ : 037-639752

 

** หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ พันเอก เกษมสันต์  ปัทมานนท์  
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า **

- ขอขอบคุณที่ใช้บริการครับ -
กรุณาส่งสำเนาหนังสือขอใช้พื้นที่มาก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์
โดยสแกนส่งเมล์หรือแฟกซ์ มาที่ 037-639752 และสำหรับตัวจริงให้ถือมา 
ณ วันที่ทำกิจกรรมหรือ ส่งมาที่  ตู้ ปณ. 18 รร.จปร. ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 © tourismcrma.com All rights