กิจกรรมนันทนาการ (กลุ่มสัมพันธ์ , แคมป์ไฟ, สันทนาการ)

 

 

สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพ เปิดใจยอมรับในความแตกต่าง พัฒนาองค์กร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ "เรารักกัน"


 


  

   กิจกรรมแคมป์ไฟสัมพันธ์

 • สนุกกับการระบำรอบกองไฟพร้อม ๆ ทีมงานวิทยากรและสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเป็นช่วง ๆ
 • เกมส์รอบกองไฟสนุกสนานที่ทีมงานวิทยากรจัดสรรเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบกองไฟโดยสอดแทรกสาระและความรู้เกี่ยวกับเกมที่เราจัดให้
 • พบกับบรรยากาศแคมป์ไฟแบบสลัว ๆ และการแสดงรอบกองไฟจากสมาชิกในกลุ่มของท่านแต่ละกลุ่มที่จะแสดงต่อสายตาของทุก ๆ คน
 • ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  2  ชั่วโมง 

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)

 • ให้สมาชิกปรับตัวเข้าหากันหรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสัมมนา
 • สร้างความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกกับเกมที่ทีมงานวิทยากรจัดสรรมาโดยเฉพาะ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนให้รู้จักกันมากกว่าเดิม
 • ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  2  ชั่วโมง 

   กิจกรรมสันทนาการ

 • เริ่มต้นจากการรับประทานอาหาร วิทยากรสง.ทท.รร.จปร.ร้องเพลงช้าๆ เบาๆในช่วง 45 นาทีแรก
 • สนุกกับการรำวงเปิดงานพร้อม ๆ ทีมงานวิทยากรและสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเป็นช่วง ๆ
 • การแสดงร้องเพลงของแต่ละกลุ่มที่จะแสดงต่อสายตาของทุก ๆ คน
 •  เกมส์สนุกสนานเล็กน้อยเพื่อการขยับร่างกายระหว่างกิจกรรม
 • เปิดโอกาสให้พี่น้องทุกท่านร่วมร้องเพลงเพื่อความสนุกสนาน
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สนุกสนานด้วยแสงสี  
 • ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  3 ชั่วโมง 

  กิจกรรมปาร์ตี้ไนท์ ( Party  Night )

 • เริ่มต้นจากการรับประทานอาหาร วิทยากรสง.ทท.รร.จปร.ร้องเพลงช้าๆ เบาๆในช่วง 45 นาทีแรก
 • สนุกกับการรำวงเปิดงานพร้อม ๆ ทีมงานวิทยากรและสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเป็นช่วง ๆ
 • การแสดงร้องเพลงของแต่ละกลุ่มที่จะแสดงต่อสายตาของทุก ๆ คน
 • สนุกกับ KARAOKE  CRMA.  ที่จะมามอบความสนุกให้แก่หมู่คณะ
 • เปิดโอกาสให้พี่น้องทุกท่านร่วมร้องเพลงเพื่อความสนุกสนาน
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สนุกสนานด้วยแสงสี   
 • ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  3 ชั่วโมง  

 


ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 (C) tourismcrma.com All rights