กิจกรรมฐานผจญภัย

 

ฐานผจญภัยพร้อมก้าวไปสู่ เอ อี ซี

สังคมดี มีวินัย ใจสร้างสรรค์ พร้อมแบ่งปันน้ำใจ

ไม่แข่งขัน จะก้าวร่วม ความภูมิใจไปด้วยกัน โดยมุ่งมั่นสู้เป้าหมายด้วยชัยชาญ

 

 


  

วัตถุประสงค์                                       

  1. เพื่อเสริมสร้างลักษณะของผู้นำ  และผู้ตามที่ดี
  2. เพื่อให้ทุกคนรู้จักการทำงานเป็นทีม
  3. เพื่อฝึกความอดทน อดกลั้นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  4. เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่น่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเพราะทุกคนรู้จักเสียสละ
  5. เพื่อเป็นหารเปิดรับการเข้าสู่ AEC ในปี 58ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

         ประมาณ   3 - 4 ชั่วโมงการเตรียมตัว

         แต่งกายรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับและของมีค่าใดๆ

 


ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 (C) tourismcrma.com All rights