กิจกรรมเข็มทิศพิชิตฐาน     กิจกรรมทางทหาร ถ้าเราได้สัมผัสจริงๆดูเหมือนว่าต้องเหนื่อย ต้องเข้มแข็ง ต้องอดทนแต่....ผมว่ามันสนุกท้าทายดีนะ เพราะเขาจะฝึกให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบง่ายให้สนุกไม่ซับซ้อน

ก้าวที่เราเดินทางย่อมมีอุปสรรค ความสำเร็จไม่มีแบกมาขาย การเดินททางจะสำเร็จต้องมี “ความมุ่งมั่น”


     แผนที่/เข็มทิศ กิจกรรมแบบทหารที่พาเราทำทีม TEAM BUILDING พาเราไปสู่เป้าหมายด้วยมุมมอง มุมความคิดและทิศทาง นี่คืองานแผนที่เข็มทิศ


 

 

    

  

 

หลักการและเหตุผล


 

            การเดินทางไกล เหนื่อย สนุก แต่กิจการในระหว่างเดิน จะมีไม่ค่อยมากนัก ดังนั้น การเดินแผนที่ เข็มทิศ จึงเป็นอีกส่วนที่ท้าทายความสามารถ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำทีมเข้าสู่ที่หมายสำเร็จ เลือกผู้นำทีม ผู้สนับสนุนที่ดี ที่สำคัญบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

  1. อ่านแผนที่ ใช้เข็มทิศได้
  2. หาตำแหน่งของตนเองบนแผนที่ได้
  3. ให้ระดมสร้างทีมเวิร์ค ในฐานที่กำหนด
  4. สร้างสะพานข้ามน้ำ “สะพานของจริง”
  5. พิสูจน์ผู้นำ และผู้ตามและทีม ที่ดีได้

 

 ระยะเวลา

 

     ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะจบภารกิจ

 

 

 

ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 (C) tourismcrma.com All rights